The Scientific Bulletin
of the "Petru Maior" University of
Tîrgu-Mureș

ISSN-L 1841-9267 (Print), ISSN 2285-438X (Online), ISSN 2286-3184 (CD-ROM)


English

Prima paginăColegiul editorialTrimite lucrareEtica publicațieiContactIndexare
Anul 2018
Volum 15 (XXXII), nr 1
Volum 15 (XXXII), nr 2

Anul 2017
Volum 14 (XXXI), nr 1
Volum 14 (XXXI), nr 2

Anul 2016
Volum 13 (XXX), nr 1
Volum 13 (XXX), nr 2
Anul 2015
Volum 12 (XXIX), nr 1
Volum 12 (XXIX), nr 2
Anul 2014
Volum 11 (XXVIII), nr 1
Volum 11 (XXVIII), nr 2
Anul 2013
Volum 10 (XXVII), nr 1
Volum 10 (XXVII), nr 2
Anul 2012
Volum 9 (XXVI), nr 1
Volum 9 (XXVI), nr 2
Anul 2011
Volum 8 (XXV), nr 1
Volum 8 (XXV), nr 2
Anul 2010
Volum 7 (XXIV), nr 1
Volum 7 (XXIV), nr 2
Anul 2009
Volum 6 (XXIII)

Prima pagină

Buletinul Științific al Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș este o revistă științifică cu acces liber aparținînd Departamentului Inginerie Industrială și Management, Departamentului Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Departamentului Informatică, de la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș, care este publicată la Editura Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș sub licența CC BY-NC-ND - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Scopul Buletinului Științific al Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș este de a satisface cerințele unei reviste internaționale, care reunește toate aspectele legate de cercetare din diferite domenii ale cunoașterii tehnologiilor inginerești. Revista îndeplinește acest obiectiv prin publicarea de lucrări de cercetare originale aparținînd unor cercetători internaționali de renume. Articolele publicate sunt discutate în termeni conceptuali, ai nivelului actual al cunoașterii, standarde, implementări, experimente efectuate, aplicații și studii de caz din industrie. Tematica acoperă o gamă largă de subiecte din inginerie cum ar fi: fabricație, micro și nano tehnologii, sisteme informatice, tehnologii software avansate, calcul paralel și distribuit, sisteme de putere și energie, electronică și electrotehnică, tehnici de optimizare, prelucrarea semnalului și a imaginii, tehnologii de control al calității.

Buletinul Științific al Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș a fost înființat în anul 1969 sub numele de "Lucrări Științifice" ale Institutului Pedagogic din Tîrgu Mureș. Primele trei volume au fost publicate în anii 1969 - Vol. I, 1970 - Vol. II, 1981 - Vol. III, iar din anul 1991 s-a reluat apariția cu frecventă anuală, care a continuat cu volumul IV sub ISSN 1221-3470. Pentru a mări gradul de penetrare al publicației în mediul academic internațional, începînd cu anul 2005, aceasta a apărut în serie nouă sub denumirea actuală, care este redactată integral în limba engleză. Seria nouă a fost codificată cu volumul 1 pentru anul 2005, dar a păstrat și numerotarea volumelor de la înființarea din anul 1969, respectiv vol. XVIII, sub ISSN 1841-9267. Începînd cu anul 2009, revista apare de două ori pe an, în trei formate: Tipărit (ISSN-L 1841-9267), Online (ISSN 2285-438X) și CD-ROM (ISSN 2286-3184).

Începînd cu data de 20 septembrie 2018, în urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărîrii de Guvern nr. 735/2018, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, denumirea revistei s-a modificat în Acta Marisiensis – Seria Technologica.

Trebuie subliniat că în prezent revista este conectată la fluxul relevant de publicații în domeniu prin ritmicitate, publicarea rezultatelor unor cercetări recente, precum și prin distribuția internațională. Revista s-a impus repede dobîndind prestigiu internațional, fapt ce i-a permis un bogat schimb de publicații cu alte școli din lume sau cu academii, edituri, biblioteci și alte institutii interesate.

Comitetul editorial și de recenzie este internațional, cuprinzînd profesori, unii dintre ei membrii ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Tehnice din România, precum și profesori de renume de la universități din străinătate. Fiecare lucrare trimisă este recenzată la nivel internațional de către doi referenți științifici recunoscuți în domeniul lor de activitate. O lucrare trebuie să aibă două recenzii favorabile pentru a fi publicată. Recenziile sunt redactate de referenți în timp util, colegial și constructiv. Nivelul ridicat de expertiză al referenților și al editorilor precum și obiectivitatea, corectitudinea și eficiența în evaluarea manuscriselor fac din Buletinul Științific al Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș o revistă științifică de înaltă calitate.

Buletinul Științific al Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș este o revistă cu acces liber, avînd conținutul integral distribuit prin internet, care permite oricărui utilizator să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute, sau să facă trimiteri la textele integrale ale articolelor, să le indexeze, să le transforme în date software, sau să le folosească pentru orice alt scop legal, fără niciun fel de bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decît cele legate de accesul la internet. Singura restricție asupra reproducerii și distribuției conținutului, precum și dreptul de autor este acordat autorilor pentru controlul asupra integrității muncii lor și dreptul de a fi recunoscuți și citați în mod corespunzator. Aceste cerințe sunt formulate în conformitate cu recomandările BOAI pentru accesul liber.

Publicația nu percepe taxe pentru evaluarea și publicarea articolelor.
Update: 21-Feb-2019 © Published by University Press